Het theoretische examen bestaat uit 30 multiplechoicevragen waarvan er minstens 80% goed beantwoord moeten worden om het praktijkexamen te mogen doen. De theoretische vraagstukken zijn opgebouwd uit een aantal deelgebieden die beheerst dienen te worden.

Toezichthouder Hoge Druk

Het examen is  met name gericht op controleren en reguleren.

Machinist Hoge Druk

Het examen is met name gericht op voorbereiding en uitvoering.

Het praktijkexamen bestaat uit 1 of meerdere praktijkgerelateerde opdrachten.

Gele kaart

Een gele kaart wordt getrokken bij werkzaamheden die van dien aard zijn dat de veiligheid in het geding komt bij onjuiste uitvoering.

Herkansing

Indien een examenkandidaat zakt voor, ofwel de theorie, ofwel de praktijk, krijgt hij/zij de kans om op dezelfde dag een herkansing te doen. Er zal ingezoomd worden op het deel/de delen die nog niet worden beheerst.