Het theoretische examen bestaat uit 30 multiplechoicevragen waarvan er minstens 80% goed beantwoord moeten worden om het praktijkexamen te mogen doen. De theoretische vraagstukken zijn opgebouwd uit een aantal deelgebieden die beheerst dienen te worden.

Toezichthouder Pressure/Vacuum

Het examen is  met name gericht op controleren en reguleren.

Machinist Pressure/Vacuum

Het examen is met name gericht op voorbereiding en uitvoering.

Herkansing

Indien een examenkandidaat zakt voor, ofwel de theorie, ofwel de praktijk, krijgt hij/zij de kans om op dezelfde dag een herkansing te doen. Er zal ingezoomd worden op het deel/de delen die nog niet worden beheerst.